ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting private host และ Plesk

105 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ Gen CSR ใน Plesk

22 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl ใน plesk

31 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า Plesk

26 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน Plesk

10 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

4 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

16 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ save image บน VPS

9 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธีการ restore บน VPS

20 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

6 views กันยายน 10, 2018 admin 0