ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting Private Host และ Plesk

286 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ Gen CSR ใน Plesk

83 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ Install SSL ใน Plesk

100 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า Plesk

112 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง Subdomain ใน Plesk

55 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

21 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

40 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ Save Image บน VPS

55 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธีการ restore บน VPS

59 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

109 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

32 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

15 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธี update 5.6 mysql Plesk ( Centos / Linux )

8 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

การ set mail ของ windows10 แบบ POP3 ( No-SSL )

48 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

การ Set Mail ของ Windows10 แบบ IMap4 ( no-ssl )

13 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

วิธีการลง wordpress แบบ manual ( Plesk )

28 views ตุลาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการเข้า Billing

103 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

วิธี remote desktop ( windows server )

12 views พฤศจิกายน 5, 2018 admin 0

วิธี install asp 3.5 ใน private host z.com

3 views พฤศจิกายน 6, 2018 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

26 views พฤศจิกายน 15, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

29 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

39 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการ Export database ( plesk )

5 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีการ import database ( Plesk )

4 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีใช้งาน FTP

49 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

15 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

14 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีการ SSH or SSH Clients

16 views ธันวาคม 7, 2018 admin 0

วิธี Re Build VPS

18 views ธันวาคม 20, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

10 views มกราคม 20, 2019 admin 0

สร้าง FTP control panel ( Plesk )

25 views กุมภาพันธ์ 22, 2019 admin 0

reset password FTP Control panel ( PlesK )

2 views กุมภาพันธ์ 22, 2019 admin 0

ตั้งค่า Scheduled Tasks ใน Plesk

0 views มีนาคม 10, 2019 admin 0

สร้าง User pass Control panel ( plesk )

1 views มีนาคม 11, 2019 admin 0