ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting private host และ Plesk

19 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ Gen CSR ใน Plesk

12 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl ใน plesk

16 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า Plesk

2 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน Plesk

8 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

3 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

7 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ save image บน VPS

3 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธีการ restore บน VPS

10 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0