ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting Private Host และ Plesk

420 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

41 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

86 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

184 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

194 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

80 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

21 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธี update 5.6 & 5.7 mysql Plesk ( Centos / Linux )

51 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

วิธีการลง wordpress แบบ manual ( Plesk )

61 views ตุลาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

179 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

46 views พฤศจิกายน 15, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

77 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

74 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

28 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

49 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

37 views มกราคม 20, 2019 admin 0

สร้าง User pass Control panel ( plesk )

5 views มีนาคม 11, 2019 admin 0

วิธีตรวจสอบ IPv4 ใน Private hosting

5 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

วิธี Import และ Export Database ( Plesk )

63 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

วิธีการ Gen CSR และ Install SSL ใน Plesk

53 views มีนาคม 30, 2019 admin 0

วิธี Update version php ใน Plesk

38 views เมษายน 24, 2019 admin 0

วิธี map disk private host plesk

55 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

Update PHP7.2 ใน Centos 6.10

40 views มิถุนายน 12, 2019 admin 0

เปิด Hard disk บน VPS (Windows)

34 views มิถุนายน 17, 2019 admin 0

ลืมรหัสผ่านหน้าระบบ zcom

9 views ตุลาคม 1, 2019 admin 0

วิธีเข้า control panel Plesk

1 views ตุลาคม 4, 2019 admin 0

chack Query database in plesk

0 views ตุลาคม 10, 2019 admin 0

allow port 3306 Private hosting

9 views ตุลาคม 15, 2019 admin 0

ตรวจสอบ IP Private host

2 views ตุลาคม 28, 2019 admin 0

วิธี Change Path Plesk ( Windows server )

5 views ตุลาคม 29, 2019 admin 0

วิธีเข้า allow port IN และ Out ใน windows server

6 views พฤศจิกายน 5, 2019 admin 0