ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting Private Host และ Plesk

322 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

25 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

55 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

93 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

123 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

44 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

19 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธี update 5.6 mysql Plesk ( Centos / Linux )

9 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

วิธีการลง wordpress แบบ manual ( Plesk )

48 views ตุลาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

129 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

วิธี install asp 3.5 ใน private host z.com

4 views พฤศจิกายน 6, 2018 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

29 views พฤศจิกายน 15, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

45 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

51 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

20 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

21 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

13 views มกราคม 20, 2019 admin 0

ตั้งค่า Scheduled Tasks ใน Plesk

1 views มีนาคม 10, 2019 admin 0

สร้าง User pass Control panel ( plesk )

3 views มีนาคม 11, 2019 admin 0

วิธีตรวจสอบ IPv4 ใน Private hosting

1 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

วิธี Import และ Export Database ( Plesk )

56 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

การ set mail ของ windows10 ( No-SSL )

103 views มีนาคม 30, 2019 admin 0

วิธีการ Gen CSR และ Install SSL ใน Plesk

18 views มีนาคม 30, 2019 admin 0

วิธี Update version php ใน Plesk

10 views เมษายน 24, 2019 admin 0

วิธี map disk private host plesk

8 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0