ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting private host และ Plesk

227 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ Gen CSR ใน Plesk

68 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl ใน plesk

80 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า Plesk

69 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน Plesk

43 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

14 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

28 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ save image บน VPS

45 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธีการ restore บน VPS

45 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

69 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

20 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

11 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธี update 5.6 mysql Plesk ( Centos / Linux )

5 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

การ set mail ของ windows10 แบบ POP3 ( no-ssl )

21 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

วิธีการลง wordpress แบบ manual ( Plesk )

16 views ตุลาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการเข้า Billing

61 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

วิธี remote desktop ( windows server )

6 views พฤศจิกายน 5, 2018 admin 0

วิธี install asp 3.5 ใน private host z.com

2 views พฤศจิกายน 6, 2018 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

15 views พฤศจิกายน 15, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

22 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

19 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการ Export database ( plesk )

2 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีการ import database ( Plesk )

1 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีใช้งาน FTP

17 views พฤศจิกายน 19, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

8 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

9 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีการ SSH and telnet client

9 views ธันวาคม 7, 2018 admin 0

วิธี rebuild VPS

4 views ธันวาคม 20, 2018 admin 0