ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ setting Private Host และ Plesk

389 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการทำ alias domain ใน plesk

40 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ update plesk

81 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

168 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

177 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

70 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

19 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธี update 5.6 & 5.7 mysql Plesk ( Centos / Linux )

38 views ตุลาคม 13, 2018 admin 0

วิธีการลง wordpress แบบ manual ( Plesk )

60 views ตุลาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

172 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

41 views พฤศจิกายน 15, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

61 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

68 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

26 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

39 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

32 views มกราคม 20, 2019 admin 0

สร้าง User pass Control panel ( plesk )

4 views มีนาคม 11, 2019 admin 0

วิธีตรวจสอบ IPv4 ใน Private hosting

5 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

วิธี Import และ Export Database ( Plesk )

60 views มีนาคม 29, 2019 admin 0

วิธีการ Gen CSR และ Install SSL ใน Plesk

43 views มีนาคม 30, 2019 admin 0

วิธี Update version php ใน Plesk

31 views เมษายน 24, 2019 admin 0

วิธี map disk private host plesk

45 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

Update PHP7.2 ใน Centos 6.10

35 views มิถุนายน 12, 2019 admin 0

เปิด Hard disk บน VPS (Windows)

21 views มิถุนายน 17, 2019 admin 0