ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธีการ setting private host และ WHM ( Cpanel )

160 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install easyapache 4

63 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการปรับ version php ใน WHM

89 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธี gen CSR บน Cpanel WHM

33 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl บน cpanel WHM

64 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ update mysql และ MariaDB ใน WHM

28 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า cpanel

104 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน cpanel

39 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีเปิด error ใน WHM

15 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

218 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

229 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

93 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

24 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

192 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

117 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

79 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

33 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

61 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

53 views มกราคม 20, 2019 admin 0

วิธีการ install SSL let’s encrypt WHM

80 views พฤษภาคม 2, 2019 admin 0

วิธีเปิด auto backup ใน WHM

21 views พฤษภาคม 14, 2019 admin 0

install wordpress ผ่าน application cpanel

58 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

วิธี map disk บน Private host WHM

49 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

Update version WHM

18 views มิถุนายน 13, 2019 admin 0

วิธีการ update php version ใน WHM

69 views กรกฎาคม 23, 2019 admin 0

ลืมรหัสผ่านหน้าระบบ zcom

36 views ตุลาคม 1, 2019 admin 0

ตรวจสอบ IP Private host

11 views ตุลาคม 28, 2019 admin 0

เปลี่ยน password หน้า login Cpanel

10 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีการสร้าง Database Cpanel

10 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

สร้าง FTP account Cpanel

17 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Password cpanel ผ่าน WHM

3 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

เปลี่ยน e-mail login เข้าระบบ z.com

12 views พฤศจิกายน 28, 2019 admin 0

WHM change path backup ไปยัง DIsk ก่อนใหม่

3 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

เปลี่ยน password Centos PH

13 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีการตรวจสอบพื้นที่ VPS

13 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีสร้าง Cpanel ใน WHM

5 views ธันวาคม 17, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Primary Domain Cpanel ใน WHM

4 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีแก้ไข User Cpanel ใน WHM

4 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีเปลี่ยน root Password ใน WHM

6 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีใส่ค่า .htaccess ปรับ https ( Linux )

14 views ธันวาคม 24, 2019 admin 0

Change Domain in WordPress

2 views กุมภาพันธ์ 6, 2020 admin 1

วิธี Delete File และ Folder Cpanel

2 views กุมภาพันธ์ 12, 2020 admin 0