ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธีการ setting private host และ WHM ( Cpanel )

162 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install easyapache 4

64 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการปรับ version php ใน WHM

89 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธี gen CSR บน Cpanel WHM

34 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl บน cpanel WHM

65 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ update mysql และ MariaDB ใน WHM

28 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า cpanel

109 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน cpanel

39 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีเปิด error ใน WHM

15 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

238 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

240 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

96 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

26 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

195 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

126 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

83 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

34 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

61 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

57 views มกราคม 20, 2019 admin 0

วิธีการ install SSL let’s encrypt WHM

84 views พฤษภาคม 2, 2019 admin 0

วิธีเปิด auto backup ใน WHM

21 views พฤษภาคม 14, 2019 admin 0

install wordpress ผ่าน application cpanel

70 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

วิธี map disk บน Private host WHM

56 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

Update version WHM

18 views มิถุนายน 13, 2019 admin 0

วิธีการ update php version ใน WHM

70 views กรกฎาคม 23, 2019 admin 0

ลืมรหัสผ่านหน้าระบบ zcom

52 views ตุลาคม 1, 2019 admin 0

ตรวจสอบ IP Private host

15 views ตุลาคม 28, 2019 admin 0

เปลี่ยน password หน้า login Cpanel

11 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีการสร้าง Database Cpanel

12 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

สร้าง FTP account Cpanel

18 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Password cpanel ผ่าน WHM

3 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

เปลี่ยน e-mail login เข้าระบบ z.com

16 views พฤศจิกายน 28, 2019 admin 0

WHM change path backup ไปยัง DIsk ก่อนใหม่

5 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

เปลี่ยน password Centos PH

19 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีการตรวจสอบพื้นที่ VPS

17 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีสร้าง Cpanel ใน WHM

8 views ธันวาคม 17, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Primary Domain Cpanel ใน WHM

4 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีแก้ไข User Cpanel ใน WHM

6 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีเปลี่ยน root Password ใน WHM

6 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีใส่ค่า .htaccess ปรับ https ( Linux )

20 views ธันวาคม 24, 2019 admin 0

วิธีการ Export และ Import Database( Cpanel )

15 views มกราคม 9, 2020 admin 0

Change Domain in WordPress

4 views กุมภาพันธ์ 6, 2020 admin 1

วิธี Delete File และ Folder Cpanel

4 views กุมภาพันธ์ 12, 2020 admin 0

วิธี Reset Password Centos 7.6 ใน Private host

13 views มีนาคม 9, 2020 admin 0

WHM install Firewall

0 views มีนาคม 20, 2020 admin 0

วิธี Restart Server ผ่านหน้า z.com

0 views มีนาคม 31, 2020 admin 0