ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธีการ setting private host และ WHM ( Cpanel )

155 views มิถุนายน 21, 2018 admin 0

วิธีการ install easyapache 4

63 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการปรับ version php ใน WHM

83 views มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธี gen CSR บน Cpanel WHM

32 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ install ssl บน cpanel WHM

62 views มิถุนายน 24, 2018 admin 0

วิธีการ update mysql และ MariaDB ใน WHM

25 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า cpanel

100 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน cpanel

37 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีเปิด error ใน WHM

15 views มิถุนายน 28, 2018 admin 0

วิธีการ ( Save Image, Restore, Re Build ) บน VPS

201 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

216 views กันยายน 10, 2018 admin 0

วิธีการใส่ user.ini หรือ php.ini

86 views กันยายน 23, 2018 admin 0

การสั่งซื้อ private hosting ( z.com )

24 views ตุลาคม 12, 2018 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

186 views ตุลาคม 21, 2018 admin 0

ซื้อ disk เพิ่มให้กับ Private host ( z.com )

102 views พฤศจิกายน 17, 2018 admin 0

วิธีการเปลี่ยน E-mail login ( z.com )

78 views พฤศจิกายน 18, 2018 admin 0

วิธีการเข้า console Private host ( z.com )

31 views พฤศจิกายน 26, 2018 admin 0

WordPress ส่ง E-mail ด้วย SMTP และ Gmail

60 views ธันวาคม 6, 2018 admin 0

วิธีลบ account z.com

47 views มกราคม 20, 2019 admin 0

วิธีการ install SSL let’s encrypt WHM

71 views พฤษภาคม 2, 2019 admin 0

วิธีเปิด auto backup ใน WHM

18 views พฤษภาคม 14, 2019 admin 0

install wordpress ผ่าน application cpanel

47 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

วิธี map disk บน Private host WHM

43 views พฤษภาคม 16, 2019 admin 0

Update version WHM

15 views มิถุนายน 13, 2019 admin 0

วิธีการ update php version ใน WHM

61 views กรกฎาคม 23, 2019 admin 0

ลืมรหัสผ่านหน้าระบบ zcom

26 views ตุลาคม 1, 2019 admin 0

ตรวจสอบ IP Private host

8 views ตุลาคม 28, 2019 admin 0

เปลี่ยน password หน้า login Cpanel

8 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีการสร้าง Database Cpanel

2 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

สร้าง FTP account Cpanel

9 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Password cpanel ผ่าน WHM

3 views พฤศจิกายน 27, 2019 admin 0

เปลี่ยน e-mail login เข้าระบบ z.com

12 views พฤศจิกายน 28, 2019 admin 0

WHM change path backup ไปยัง DIsk ก่อนใหม่

3 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

เปลี่ยน password Centos PH

7 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีการตรวจสอบพื้นที่ VPS

5 views ธันวาคม 11, 2019 admin 1

วิธีสร้าง Cpanel ใน WHM

3 views ธันวาคม 17, 2019 admin 0

วิธีเปลี่ยน Primary Domain Cpanel ใน WHM

4 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีแก้ไข User Cpanel ใน WHM

4 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีเปลี่ยน root Password ใน WHM

2 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1