การสร้าง Hostname ในตัว Domain

2 views ตุลาคม 18, 2018 ตุลาคม 18, 2018 admin 0

การสร้าง Hostname ในตัว Domain

**ในการสร้าง Hostname นั้น ต้องทำการ map ทั้ง 2 ที่ นะครับ 1 คือ webhost หรือ server ที่ใช้งาน 2 คือ domain ที่ต้องการใช้งาน**

1.login เข้าระบบ z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดที่เมนู domain

3.กดที่ domain ที่ต้องการ map และ กดเข้าไปที่ชื่อนั้น ๆ

ตัวอย่าง

4.กดที่ Host Settings จะมี top down ลงมาให้กดที่ + Host

5.จะมีช่อง Hostname ขึ้นมา ช่องแรกให้ใส่ name ลง ไป เช่น ns1 หรือ ชื่ออื่น ๆ ที่ต้องการ

ช่องที่สอง IPv4 ให้ใส่ ip ที่ต้องการลงไป เช่น ip server ที่ต้องการสร้าง name server ตัวอย่าง 192.195.222.111

หลังจากที่ใส่ครบแล้วกด add  ครับ

หากต้องการสร้างหลาย ns ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5  ซ้ำ ได้เลย ครับ

 

 

 

 

 

Was this helpful?