การเพิ่มพื้นที่ของ account mail ( smartermail 16.x )

198 views August 24, 2018 February 1, 2021 admin 0

การเพิ่มพื้นที่ของ account mail ( smartermail 16.x )

1.login เข้า webmail
** โดยใช้ user admin@yourdomainname.com หรือ User อื่น ๆ ที่กำหนดเป็น Admin User ไว้ **

2.กดเข้าที่ domain setting

3.กดที่ accounts

หลังจากนั้น สามารถเลือกได้เลยครับว่าต้องการเพิ่มให้กับ user อะไร

หากเลือกได้แล้วกดเข้าไปที่ account นั้น ๆ ได้เลย

4.หลังจากกดเข้ามาที่ user ที่ต้องการแล้ว มาที่ Mailbox Size Limit MB ….

ในส่วนนี้สามารถกำหนดตามความต้องการได้เลย ครับ

หลังจากที่กำหนดได้แล้ว กด save ทางด้านบน ครับ

หลังจากกด save เรียบร้อย ตัว user ที่เราเข้าไปแก้ไข ตัว disk Usage จะมีการปรับแก้ไข ครับ

Was this helpful?