แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการตรวจสอบข่าวสารจาก Z.com

1 views May 16, 2021 not 0

ขั้นตอนการตรวจสอบข่าวสารจาก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนกระดิ่งขวามือบนสุด

 

ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงข่าวสารทั้งหมดจาก Z.com สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 

Was this helpful?