Thaibommail - ระบบส่งอีเมล์ข่าวสาร

การตรวจสอบข้อมูลผลการส่งอีเมล์

38 views มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 19, 2018 intern_lek 0

การตรวจสอบการส่งแคมเปญจะมีดังนี้

1. ดูสถิติการส่ง
2. Export ข้อมูลการส่ง
3. ดูตัวอย่างอีเมล์ที่เคยส่ง
4. ส่งอีเมล์ซ้ำให้คนที่ไม่ได้เปิดอีเมล์
5. ตรวจสอบโควต้าอีเมล์ที่เหลือ

1. ดูสถิติการส่ง

เลือกเมนูแคมเปญ กดที่หัวข้อรายการ “สถิติ” ข้อมูลการส่งจะปรากฎดังภาพ


2. Export ข้อมูลการส่ง

ท่านสามารถ Export ข้อมูลการส่งอีเมล์ได้ โดยการกดปุ่ม นำออกผลการส่ง


3. ดูตัวอย่างอีเมล์ที่เคยส่ง

หากท่านต้องการดูตัวอย่างอีเมล์ที่เคยส่ง สามารถกดปุ่ม ดูประวัติการส่ง


4. ส่งอีเมล์ซ้ำให้คนที่ไม่ได้เปิดอีเมล์

ท่านสามารถตรวจสอบผู้ที่เปิดอ่านอีเมล์ได้ เลือกเมนูเปิดอ่าน

หากท่านต้องการส่งอีเมล์ซ้ำให้คนที่ไม่ได้เปิดอ่านอีเมล์ ท่านต้องสร้างแคมเปญใหม่ในขั้นตอน การสร้างแคมเปญส่งอีเมล์


5. ตรวจสอบโควต้าอีเมล์ที่เหลือ

หากท่านต้องการตรวจสอบโควต้า สามารถตรวจสอบหรือดูโควต้าส่งอีเมล์ที่เหลือได้ โดยตรวจสอบจากหน้า backend  ตรงที่จำนวนอีเมล์ที่ส่ง

 

Was this helpful?