ตรวจสอบ File Usage

200 views July 9, 2019 December 18, 2019 admin 0

ตรวจสอบ File Usage

File Usage นั้นตัว web hosting share Plan S / M / L จะกำหนดค่าไว้ไม่เกิน 250,000 ไฟล์ สามารถใช้คำสั่ง

find -printf "%h\n" | cut -d/ -f-4 | sort | uniq -c | sort -n

ในการตรวจสอบได้เลย

วิธีการเข้าตรวจสอบ

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าที่ web hosting และกดที่ name tag


3.กดเข้าไปที่ cpanel


4.มาที่หัวข้อ ขั้นสูง หรือ advanced และกดที่ Terminal


5.กดที่ I understand and want to proceed.


6.พิมคำสั่งดังนี้

cd public_html/

จากนั้นใช้คำสั่งนี้ต่อได้เลยครับ

find -printf "%h\n" | cut -d/ -f-4 | sort | uniq -c | sort -n

ข้อมูลจำขึ้นดังนี้

6.1ด้านหน้าคือจำนวน ไฟล์ ที่ใช้งานไป


6.2ด้านหลังจะเป็นในส่วนของ path เว็บ และชื่อโดเมนที่ใช้งานครับ


ให้ตรวจสอบตัวเลขที่เยอะที่สุด นั้นคือการใช้งานจำนวนไฟล์ที่เยอะที่สุดของเว็บนั้น ๆ ให้เข้าไปทำการลบไฟล์บางส่วนออกเพื่อให้จำนวน File Usage น้อยกว่า 250,000
หลังจากลบออกและ File Usage น้อยกว่า 250,000 แล้ว เว็บจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Was this helpful?