ตั้งค่าเวลา และ timezone ของอีเมล์ z.com

34 views พฤษภาคม 9, 2018 พฤษภาคม 14, 2018 admin 0

ตั้งค่าเวลาและtimezone ของอีเมล์ ใน z.com มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าหน้า webmail

ในการตั้งค่า timezone นั้น ท่านต้อง login เข้าไปยัง webmail เพื่อตั้งค่า โดยเข้า ลิ้ง mail.yourdomainname.com/webmail ครับ

หลังจากเข้าจนถึงหน้า webmail login แล้วให้ท่านใส่ E-mail ที่ต้องการเข้า และ password ครับ และกด login ครับ

2.หลังจากที่ login

หลังจากที่มีการ login เข้า webmail แล้ว ให้เลือก application เป็น roundcube ครับ

และสามารถเข้าเพื่อไป setting ตามรูปได้เลย ครับ

หลังจากที่ตั้งค่า เรียบร้อยแล้ว กดบันทึก เพื่อ save และใช้งานได้เลย ครับ

Was this helpful?