ปัญหาอีเมล์ไม่เข้า inbox และการตรวจสอบเบื้องต้น z.com

91 views May 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

ปัญหาอีเมล์ไม่เข้าinbox และการตรวจสอบเบื้องต้น

1.กรณีจากการสอบถามปลายทางแล้วส่งเมลไม่เข้า inbox เลย ให้ท่านตรวจสอบอยากแรกคือใน Track Delivery นั้นมีเมลดังกล่าวเข้ามาหรือไม่ครับ

หากสงสัยวิธีการเข้า สามารถเข้าผ่าน link https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/ นี้ได้เลย ครับ

**เพิ่มเติม : กรณีตรวจสอบไม่พบให้ท่านสอบถามปลายทางครับว่าส่งออกแล้วติด error หรือไม่ และให้ปลายทางส่งเข้ามายังเมลดังกล่าวอีกครั้ง ครับ **

2.หากมีการตรวจสอบขั้นตอนที่ 1 ส่งแล้ว มีเมลเข้ามาปกติให้ท่าน login ไปยังหน้า webmail และเข้าไปตรวจสอบที่ junk mail ของท่านครับ

Was this helpful?