ปัญหา รับ – ส่ง อีเมล์ไม่ได้ และการตรวจสอบเบื้องต้น

75 views May 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

ปัญหารับ- ส่งอีเมล์ไม่ได้และการตรวจสอบเบื้องต้น

ตรวจสอบการทำงานในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ในการรับส่งเมลไม่ได้นั้นหากไม่ได้มีการ connect internet หรือ หากมีการ connect แล้วต้องเข้าหน้า browser เพื่อที่จะ login การใช้งาน internet
สามารถตรวจสอบได้ทางด้านขาวมือด้านล่างครับ กรณียากยังไม่มีการ connect

ตัวอย่าง
1 ยังไม่ได้มีการ connect internet

รบกวนท่านเปิดทำการ connect internet และเข้าใช้งานตัว E-mail อีกครั้งครับ

2 กรณีที่ต้องเข้า browser เพื่อเปิดใช้งาน internet อีกครั้ง

ให้ท่านเข้า url ที่จะ connect internet ผ่านในออฟฟิศที่ท่านใช้งานครับเพื่อเปิดใช้งาน internet

หลังจากที่ทำการ connect แล้วให้เข้าใช้งานตัว E-mail อีกครั้ง ครับ

3.ตรวจสอบวันหมดอายุ packet และโดเมน

4.ตรวจสอบว่าเป็นทุก user ที่มีปัญหาหรือไม่ เพราะในบางครั้งเป็นปัญหาเฉพาะเครื่องที่ใช้งานเท่านั้น

5.หากเป็นทุก user ให้ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานว่าเต็มหรือไม่ หรือทดสอบรับส่งผ่าน webmail

6.ลองทดสอบ internet จากมือถือ เช่น 3g / 4g

7.ติดต่อเจ้าหน้าที่และส่ง error ให้ทางเราตรวจสอบ

 

 

 

Was this helpful?