โดเมนใช้ไม่ได้ ปัญหาการที่ไม่สามารถใช้งานโดเมนได้

231 views May 8, 2018 May 15, 2018 admin 0

โดเมนใช้ไม่ได้ปัญหาการที่ไม่สามารถใช้งานโดเมนได้ใน z.com

ปัญหาโดเมน ไม่สามารถใช้งานได้

1. ตรวจสอบว่า Domain

ว่าติด verify domain ไหม หรือตรวจสอบที่ https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/domain-verification/

2. ตรวจสอบวันหมดอายุโดเมน

ว่าหมดอายุหรือไม่ ที่เมนู Domain อ้างอิงจากรูปแรก หากหมดสถานะจะเป็น Expiry
สามารถชำระตามช่องทางต่างๆ หรือติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม

3. ตรวจสอบ name server

ว่าใช้ที่ไหนอยู่เนื่องจากบางครั้ง ลูกค้ามีการชี้ dns หรือ ip เรียบร้อยแล้ว
ในระบบ Z.COM แต่ลืมไปว่า Name server ยังคงชี้ที่อื่น หรือที่เก่าอยู่ การชี้ dns ใน z จะไม่มีผล
เช็คได้จาก whois https://www.internic.net/whois.html หรือ http://whois.domaintools.com/

วิธีแก้ไขคือ

  • เปลี่ยน Name server กลับมาที่ Z.com เพื่อให้สามารถใช้งานได้ name server update ภายใน 24 ชม
  • แก้ไข DNS ตามที่ nameserver ที่ใช้งานอยู่ ใช้อยู่กับที่ใดแก้ไขที่นั้น การแก้ไข dns update ภายใน 1-2 ชม

Was this helpful?