ระบบติดต่อเรา (Contact Management)

25 views พฤษภาคม 23, 2018 พฤษภาคม 28, 2018 pop 1

ระบบติดต่อเรา แบ่งตามกลุ่มขั้นตอนดังนี้

  1. การใส่ที่อยู่ในติดต่อเรา
  2. การใส่แผนที่ Google Map
  3. การเพิ่มฟอร์มติดต่อเรา
  4. การแก้ไขฟอร์มติดต่อเรา

 


1.การใส่ที่อยู่ในติดต่อเรา


2.การใส่แผนที่ Google Map ในติดต่อเรา

2.1 เปิดแผนที่ Google Map ใน browser

2.2 กดปุ่มแชร์

2.3 เลือก embed map และ copy โค้ดทั้งหมด

2.4 นำโค้ดมาใส่ในช่องรายละเอียด

2.5 เลือก Insert>Media>Embed และนำโค้ดมาใส่


3.การเพิ่มฟอร์มติดต่อเรา


4.การแก้ไขฟอร์มติดต่อเรา

-สามารถกดซ่อน (ข้อ3)

-สามารถแก้ไขฟอร์ม (ข้อ4)

-สามารถลบฟอร์ม (ข้อ5)

 

 

 

Was this helpful?