ล็อกอินเข้าเมล์ไม่ได้ (Login email control panel) z.com

62 views May 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

ล็อกอินเข้าเมล์ไม่ได้(Login email control panel)

  1. ตรวจสอบ user password ให้ถูกต้อง หากไม่มั่นใจให้ reset password อยู่หน้าเดียวกัน หน้าสร้าง email account  จะมีปุ่ม กด password เพื่อใส่รหัสใหม่ครับ
  2. ลองทดสอบด้วยการเปลี่ยน browser อื่นๆ หรือ internet อื่นๆ เพื่อทดสอบอาการเบื้องต้น
  3. ตรวจสอบวันหมดอายุ packet และโดเมน

นอกเหนือจากนี้ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

Was this helpful?