อีเมล์โฮสติ้ง - email hosting (cPanel)

วิธีการตั้งค่าเมล Outlook2016 z.com

229 views พฤษภาคม 9, 2018 สิงหาคม 16, 2018 admin 0

วิธีการตั้งค่าเมลOutlook2016 ใน z.com มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

*สำหรับที่เคย add ค่าเมลมาก่อน นะครับ
1.การ setting E-mail ลง outlook

เปิด Program outlook ขึ้นมาครับ ให้เข้ามาที่ file เลือก account setting และ เลือกกด เลือก account setting… อีกครั้ง

จะบน popup เด่งขึ้นมาที่หน้าจอครับ จากนั้นให้กดที่ new… จะเด่ง popup การ setting ขึ้นมาอีกครั้ง

  1. ให้ท่านใส่ ชื่อ E-mail ของท่าน
  2. หลังจากนั้นให้กดที่ advanced option และติ๊กที่ Let me set up my account manually ครับ
  3. กดที่ connect

2.หลังจากที่กด connect

หลังจากที่ได้กด connect มาแล้วจะมีให้เลือกระหว่าง pop และ imap ครับ ดังรูป

POP ทำงานโดยการติดต่อบริการจดหมายของคุณและดาวน์โหลดข้อวามใหม่ของคุณทั้งหมดจากบริการนั้น เมื่อดาวน์โหลดข้อความลงในพีซีหรือ Mac ของคุณแล้ว ข้อความเหล่านั้นจะถูกลบออกจากบริการอีเมล ซึ่งหมายความว่าหลังจากดาวน์โหลดอีเมลแล้ว จะสามารถเข้าถึงได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมเท่านั้น ถ้าคุณพยายามเข้าถึงอีเมลของคุณจากอุปกรณ์อื่น ข้อความที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้จะไม่มีให้คุณใช้งาน

จดหมายที่ส่งจะจัดเก็บอยู่ภายในเครื่องพีซีหรือ Mac ของคุณ โดยไม่ได้จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จำนวนมากมอบบัญชีอีเมลที่ใช้ POP ให้กับคุณ

 

IMAP ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้จากทุก จากอุปกรณ์ใดก็ เมื่อคุณอ่านข้อความอีเมลโดยใช้ IMAP คุณไม่จริงดาวน์โหลด หรือการจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แทน คุณกำลังอ่านได้จากบริการอีเมล ผลลัพธ์เป็น คุณสามารถตรวจสอบอีเมลของคุณจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ใดก็ได้ในโลก: โทรศัพท์ของคุณ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจากเพื่อนคอมพิวเตอร์ได้

IMAP จะดาวน์โหลดข้อความเท่านั้นเมื่อคุณคลิก และจะไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อความได้เร็วกว่าแบบ POP มาก

 

3.หลังจากที่เลือก pop และ imap

หลังจากที่ท่านเลือกระหว่าง pop และ imap ได้แล้ว จะต้องใส่ข้อมูลดังนี้

ค่า pop
incoming ค่าE-mail ค่าเข้า ให้ใส่ค่าดังนี้ mail.yourdomain.com Port : 110

Outgoing ค่าE-mail ค่าเข้า ให้ใส่ค่าดังนี้ mail.yourdomain.com Port : 587

 

ค่า imap

incoming ค่าE-mail ค่าเข้า ให้ใส่ค่าดังนี้ mail.yourdomain.com Port : 143

Outgoing ค่าE-mail ค่าเข้า ให้ใส่ค่าดังนี้ mail.yourdomain.com Port : 587

หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กด next

4.หลังจากที่กด next

หลังจากที่ได้มีการกด next แล้วจะให้ใส่ password อีกครั้ง ครับ

หลังจากนั้นให้กดที่ connect ครับ

5.หลังจากกด connect

5.1หลังจากที่ connect เพื่อ setting เรียบร้อยแล้วให้ ท่านเข้าที่ File และ account setting และ กดที่ account setting… อีกครั้ง

จะบน popup เด่งขึ้นมาที่หน้าจอครับ และจะมีชื่อ account ที่ได้มีการ setting ไว้ ให้ท่านกดเข้าไปที่ account ได้ทำการ setting ไป ก่อนหน้านี้ครับ

จะพบหน้า Change account ให้ท่านกดที่ more settings …

5.2 จะมีหน้า internet E-mail setting ขึ้นมาครับ

ให้ท่านไปที่ outgoing server และกดติ๊กดังภาพได้เลย ครับ

หลังจากติ๊กที่ my outgoing แล้วกด ok และทำการทดสอบส่งเมลได้เลย ครับ

 

 

Was this helpful?