วิธีการนำข้อมูลใน Staging Area ขึ้นมาใช้งานใน Live Area ในระบบ z.com

34 views November 20, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีการนำข้อมูลใน Staging Area ขึ้นมาใช้งานใน Live Area

  1. Login หลังบ้าน wordpress ของตัว Live Area เช่น abc.com/wp-admin

หลังจาก login เข้ามาแล้วให้ทำตามภาพนี้ได้เลยครับ

1.เลือก Menu wordpress hosting

2.ติ๊กถูกตรงช่อง wp-content/upload เพื่อให้ระบบ copy ข้อมูลภาพมาด้วย

3.เลือก Copy Database All ระบบจะ copy Database ทั้งหมดมาให้ทันที โดยไม่ต้องระบุชื่อใดๆ

4.กด Execute  เพื่อทำการ copy ข้อมูลจาก Staging Area ขึ้นมาใช้งานใน Live Area  แล้วรอสัก 10-15 นาที แล้วลองทดสอบเรียก website ดูอีกครั้งได้เลยครับ

*ตอนกด Execute จะไม่มี process อะไรบอกถึงการทำงานนะครับ และช้าเร็วขึ้นกับขนาดข้อมูลของแต่ละ websiteครับ

Was this helpful?