วิธีการสร้าง mailling list แบบ auto approve ( Web hosting )

17 views สิงหาคม 16, 2018 สิงหาคม 16, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง mailling list แบบ auto approve ( Web hosting )

1.login เข้าระบบ z.com

2.เลือก web hosting และกดที่ name tag

3.เลือกเข้าสู่ cpanel

4. กดที่ Mailing lists

5.ช่อง list name ใส่ชื่อ account / user

ช่อง domain เลือกเป็นชื่อ domain ที่ต้องการใช้งาน เช่นชื่อโดเมน ที่ใช้เป็น newyourdomain.com ให้เลือกเป็น newyourdomain.com นะครับ

สำหรับ ช่อง password และ password (Again) ให้ใส่ password เดียวกัน

หลังจากที่ใส่ passowrd แล้ว ช่อง access type ไม่ต้องแก้ไขครับ กด add ได้เลย

6.หลังจากที่กด add แล้วจะมี user ขึ้นทางด้านล่างครับ ให้กดที่ Manage ครับ เพื่อทำการ setting

7.มาตรงที่ send password … ให้เลือกเป็น No ครับ

Send monthly …  และ Send welcome … ให้เลือกเป็น No ครับ

Send goodbye message … และ Should the list moderators ..  และ Send mail to poster ..ให้เลือกเป็น No ครับ

(Administrivia filter) Check postings and intercept ones that seem to be administrative requests?  เลือกเป็น No ครับ

Maximum length in kilobytes (KB) of a message body. Use 0 for no limit. ปรับเป็น 0 / ศูนย์ ครับ

Maximum number of members to show on one page of the Membership List. ปรับเป็น 50 ครับ

หลังจากที่ปรับหมดแล้วกดที่ submite your changes ครับ

8.กดที่ Membership Management…
และกด ที่ [Mass Subscription] ครับ

ช่อง enter one address per line below .. ให้ใส่ E-mail ที่ต้องการให้อยู่ใน กลุ่มนี้ครับ

 

หลังจากใส่แล้วให้กดที่ submit your changes

9.กดที่ Privacy options…

และ กดที่ Sender filters

ช่อง Action to take .. ปรับเป็น Accept

 

หลังจากปรับแล้วกด submit your changes

10 กดที่ Bomce processing

Should Mailman perform automatic bounce processing? เลือกเป็น No ครับ

หลังจากนั้นกด submit your changes ครับ

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ทดสอบการใช้งานได้เลย ครับ

 

 

 

 

Was this helpful?