อีเมล์โฮสติ้ง - Email Hosting (cPanel)

วิธีการสร้าง Signature ใน roundcube mail

12 views มิถุนายน 29, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง Signature ใน roundcube mail

1.login เข้า webmail ที่ใช้งานครับ

2. กดที่ roundcube

3.กดที่ setting ทางด้านขวามือบน

4.กดที่ Identities ทางด้านซ้ายมือ

5.กดที่ชื่อ E-mail ของเรา ที่มีการสร้างไว้

6.สามารถ สร้าง signature ได้เลย ครับ หลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้ว กด save เพื่อบันทึกการใช้งาน ครับ

 

Was this helpful?