ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการสร้าง subdomain ใน Plesk

52 views มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการสร้าง subdomain ใน Plesk
1.login เข้าไปยัง control panel ครับ

2.กดที่เมนู add subdomain ครับ

3.ใส่ subdomain ที่ต้องการ และกด ok ได้เลย ครับ

* หาก กรณี name server ใช้งานที่ z.com ครับ *

4.หลังจากที่สร้าง control panel เรียบร้อย และ add domain เรียบร้อยแล้ว

ท่านต้องมาที่ เมนู dns อีกที ครับเพราะตัว private จะไม่ทำ auto dns ให้ ครับ

โดนการ + domain และใส่ชื่อโดเมนที่ add ใน private host ลง ไปครับ

หลังจากนั้นจะมีชื่อโดเมนขึ้นมาใน domain list ของท่านครับ

รบกวนทา่นกดที่รูปดินสอหรือ edit เพื่อแก้ไขข้อมลู

และกด รูป + ขึ้นมา ครับ

หลังจากนั้นให้ใส่ ชื่อ subdomain ที่มีการตั้งไว้ใน control panel เช่น ตั้งค่าชื่อ test.netdesignhost.com
ให้ใส่เป็น test ตรงช่อง name ครับ

ในส่วนช่อง value ให้ใส่ ip ของ private host ครับ
หลังจากนั้น กด save เพื่อรออัพเดท  1 – 2 ชม ครับ

 

Was this helpful?