วิธีการเปิดการใช้งาน E-mail ( Allow E-mail cPanel ) E-mail hosting

11 views May 8, 2020 May 8, 2020 admin 0

วิธีการเปิดการใช้งาน E-mail ( Allow E-mail cPanel ) E-mail hosting

1.login เข้าระบบ z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าไปยังเมนู E-mail hosting > กดที่ Name tag

3.กดเข้า Manage Emaill เพื่อ manage

4.กดเข้ามายัง e-mail Accounts

5.กดที่ Manage ของ e-mail ต้องการ Allow

6.เลื่อนมาที่หัวข้อ RESTRICTIONS และเลือกหัวข้องที่ต้องการ Allow

Receiving Incoming Mail = รับจดหมายขาเข้า
Sending Outgoing Email = ส่งจดหมายขาออก
Logging In = เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้สามารถเลือก บางหัวข้อแล้วกด Allow ได้ หรือ กด Allow ทั้งหมดก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง

หลังจากเลือกข้อมูลที่จะ Allow แล้วกด UPDATE EMAIL SETTINGS ได้เลย ครับ

Was this helpful?