วิธีการ add ค่า ใน blogger ( Domain – z.com )

67 views สิงหาคม 19, 2018 สิงหาคม 19, 2018 admin 0

วิธีการ add ค่า ใน blogger
ต้องรบกวน login เข้าไปที่ ระบบ blogger ก่อนนะครับ
และด าเนินการท าตามนี ้ได้เลย นะครับ

1.เข้าไปที่ blogger ที่ใช้งาน

 

2.หลังจากที่ ท่านได้มีการ add ชื่อ เข้าไปใน blogger แล้วขั้นตอนถัดมาคือการ ใส่ค่า Cname เข้ากับชื่อโดเมนของท่าน
ท่านสามารถเข้าผ่านทางลิ้ง https://cloud.z.com/th/en/signin/
เพื่อทำการ login เข้าสู่ระบบของท่าน

3.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

4.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

5.ให้กดที่รูป + จะขึ้นค่า A (Default)จะเป็นค่าแรกนะครับ

ถัดมาให้กดที่ A (Default) จะมี top-down ลงมาให้ท่านเลือกค่า CNAME

ค่านั้นจะเปลี่ยนไป แต่อย่าตกใจเพราะว่ามีกดแค่ 1 ครั้งจะขึ้นให้ท่านใส่แค่ ค่าเดียวให้ท่านทำซ้ำ โดยการกด + อีก 1 ครั้ง
ท่านจะเห็นขึ้นเป็น 2 ค่า

หลังจากที่ได้ 2 ค่า แล้ว ท่านสามารถเอาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 นะครับ

ท่านจะเห็นว่าทาง blogger ได้แบ่งช่องไว้อย่างชัดเจน

หลังจากที่ท่านใส่ ครบทั้ง 2 ค่าแล้วให้กด save ครับ
หลังจากนั้นรออัพเดท 1 –24 ชม ครับ
6. หลังจากที่ทำครบทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการ verify กับ blogger ให้ท่านทำตามภาพนี้ก่อนนะครับ

หลังจากที่ทำแล้วจะมีปุ่มให้ท่านกด verify หรือ บันทึก สามารถดำเนินการกด แล้วใช้งานกับ blogger ได้เลย ครับ

Was this helpful?