ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ add domain เข้า Plesk

69 views มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 22, 2018 admin 0

วิธีการ add domain เข้า Plesk

1.login เข้าที่ control panel ครับ

2.กดที่ Add sub domain ครับ

3. ใส่ชื่อ domain ที่ต้องการใช้งาน และ user pass ftp ครับ
หลังจากนั้นกด ok ครับ

* หาก กรณี name server ใช้งานที่ z.com ครับ *

4.หลังจากที่สร้าง control panel เรียบร้อย และ add domain เรียบร้อยแล้ว

ท่านต้องมาที่ เมนู dns อีกที ครับเพราะตัว private จะไม่ทำ auto dns ให้ ครับ

โดนการ + domain และใส่ชื่อโดเมนที่ add ใน private host ลง ไปครับ

หลังจากนั้นจะมีชื่อโดเมนขึ้นมาใน domain list ของท่านครับ

รบกวนทา่นกดที่รูปดินสอหรือ edit เพื่อแก้ไขข้อมลู

และกด รูป + 2 ครั้ง ครับ

หลังจากนั้นให้ใส่ name เป็น www กับ @ ดังภาพครับ

ในส่วนช่อง value ให้ใส่ ip ของ private host ครับ
หลังจากนั้น กด save เพื่อรออัพเดท  1 – 2 ชม ครับ

 

Was this helpful?