วิธีการ setting E-mail บน Apple MAC ในระบบ Z.com

112 views พฤษภาคม 9, 2018 พฤษภาคม 14, 2018 admin 0

วิธีการsetting E-mail บนApple MAC ใน ระบบZ.com มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าหน้า webmail

ท่านต้อง login เข้าไปยัง webmail เพื่อตั้งค่า โดยเข้า ลิ้ง mail.yourdomainname.com/webmail ครับ

หลังจากเข้าจนถึงหน้า webmail login แล้วให้ท่านใส่ E-mail ที่ต้องการเข้า และ password ครับ และกด login ครับ

2.หลังจากที่ login เข้า z.com

หลังจากที่ login เข้า z.com แล้ว ให้ท่านเข้าไปที่รูปคนด้านขาวมือบน และ กดที่ configure mail client ครั

หลังจากที่กดเข้ามาแล้ว ท่านจะเป็นว่ามีข้อมูลการ setting ของ E-mail hosting ที่ใช้งานอยู่ในหัวข้อ Mail Client Manual Settings ครับ

สำหรับ non-ssl ใช้งานเป็น mail.youdomain.com ที่ใช้งาน ครับ

ทั้งค่า Incoming และ outgoing ครับ

สามารถใช้งานค่า Incoming server และ outgoing server ได้เลย ครับ

3.วิธีการ setting บน mac Book

3.1 เข้ามาที่ mail > preferences..

3.2 จะมี popup ขึ้นมาว่า Accounts ให้ คลิกที่ รูป +

3.3 จะมี popup เด่งขึ้นมาอีกครั้ง Choose a mail account to add… ให้เลือกเป็น add Other mail Account … และ คลิก continue

3.4 add a mail account จะให้ใส่ข้อมูลลูกค้าครับ

Full name ใส่ชื่อลูกค้าหรือชื่อที่ต้องการ

E-mail address ใส่เป็นเมลลูกค้าแบบเต็ม

Password เป็นรหัสของ E-mail

ใส่ครบทั้งหมดแล้ว คลิก next

3.5 ท่านผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง imap และ pop ครับหากต้องการให้ Mac ทำการ Sync Email กับทาง Server เท่านั้นให้เลือกเป็น IMAP

Account type เลือกเป็น pop หรือ imap ได้ตามต้องการ

Mail server : cpane08… (สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ดูตามข้อ2)

User name : ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัสของE-mail

ใส่ข้อมูลครบแล้วให้ คลิก next

คลิกที่ connect

3.6 outgoing mail Server info

SMTP server : cpane08… (สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ดูตามข้อ2)

User name : ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัสของE-mail

ใส่ข้อมูลครบแล้วให้ คลิก create

3.7 ท่านจะกลับมาที่ accounts อีกครั้งให้ท่านไปที่ outgoing mail server (SMTP) ให้เลือกเป็น Edit SMTP server list…

3.8 หลังจากที่ คลิก Edit SMTP server list… แล้ว จะมี popup เด่งขึ้นมาอีกครั้ง

ให้ท่าน ติ๊กที่ automatically datact ออก

Port เป็น 465 // Use ssl เปิด

Authen เลือกเป็น password

ติ๊กที่ allow insecure …

User Name : ให้ใส่เป็น E-mail address ของท่าน

Password : รหัส E-mail

ใส่ครบแล้วให้กด ok ครับ

3.9 ให้เลือกเป็น advan ติ๊กที่ auto date ออก

ในส่วน Port Imap เป็น 993

Port Pop เป็น 995

ใส่ค่าเรียบร้อยกด ปิด ได้เลย จะมี popup เด่งขึ้นมาให้ คลิก save อีกหนึ่งครั้ง

หลังจากนั้นทดสอบการใช้งานได้เลย ครับ

Was this helpful?