วิธีปิดการใช้งาน ( Suspend E-mail ) cPanel web hosting

8 views May 8, 2020 May 8, 2020 admin 0

วิธีปิดการใช้งาน ( Suspend E-mail ) cPanel web hosting

1.login เข้าระบบ z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าไปยังเมนู Web hosting > กดที่ Name tag

3.กดเข้า cPanel เพื่อ manage

4.กดเข้ามายัง e-mail Accounts

5.กดที่ Manage ของ e-mail ต้องการ Suspend

6.เลื่อนมาที่หัวข้อ RESTRICTIONS และเลือกหัวข้องที่ต้องการ Suspend

Receiving Incoming Mail = รับจดหมายขาเข้า
Sending Outgoing Email = ส่งจดหมายขาออก
Logging In = เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้สามารถเลือก บางหัวข้อแล้วกด Suspend ได้ หรือ กด Suspend ทั้งหมดก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง

หลังจากเลือกข้อมูลที่จะ Suspend แล้วกด UPDATE EMAIL SETTINGS ได้เลย ครับ

Was this helpful?