วิธีสร้าง Group Contact ใน Webmail RoundCube z.com

124 views May 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีสร้างGroup Contact ในWebmail RoundCube ใน z.com มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าหน้า webmail

ท่านต้อง login เข้าไปยัง webmail เพื่อตั้งค่า โดยเข้า ลิ้ง mail.yourdomainname.com/webmail ครับ

หลังจากเข้าจนถึงหน้า webmail login แล้วให้ท่านใส่ E-mail ที่ต้องการเข้า และ password ครับ และกด login ครับ

2.เลือกเมนู Address Book หรือ สมุดรายชื่อ

3.กดที่รูป + และจะมี popup เด่งขึ้นมาครับ ขึ้นมาว่า Create new group

ให้ใส่ชื่อ group และกด บันทึก ครับ

4.ลากรายชื่อที่ต้องการใน Contacts ไปยัง Group ที่สร้างขึ้น

5.รายชื่อทั้งหมดจะเพิ่มไปยัง Group

6.วิธีส่ง E-Mail ไปยัง Group Contact

6.1 หลังจาก ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Webmail roundcube ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณเลือกเมนู อีเมล์

6.2 คลิก เขียนจดหมายใหม่

6.3 คลิกที่ Personal Address จากนั้น ดับเบิลคลิก Group ที่ต้องการ จากนั้น รายชื่อทั้งหมดใน Group จะถูกเพิ่มไปยัง ผู้รับ E-Mail

 

Was this helpful?