วิธีเข้าใช้งาน Cloud Database แบบ PHP MyAdmin

12 views September 7, 2022 admin 0

 1. ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการตาม Link นี้ก่อนนะครับ
  วิธีสร้าง Database List Cloud
 2. กดเข้าไปยัง Link phpMyadmin ใน User list บนหัวข้อ : Management Tool
 3. จากนั้นให้นำข้อมูลดังนี้มากำหนด
  3.1. Server : ให้นำข้อมูลจาก Database list ที่มีการ Target Database Connection กับชื่อนั้น ๆ ไว้มากำหนด
  โดยนำข้อมูลจาก Global Network มาใส่
  ตัวอย่าง

  3.2. UserName  และ Password ใช้ข้อมูลที่มีการสร้างไว้ใน User List
  ตัวอย่าง

  หลังจากนั้นทำการ connection ได้เลยครับ

Was this helpful?