ส่งเมล Web mail error: 550 No such user here

108 views July 2, 2019 July 24, 2019 admin 0

ส่งเมล Web mail error: 550 No such user here

กรณีส่ง E-mail ออกไปแล้วนั้นขึ้น Error No such user here แสดงว่า e-mail ที่ส่งออกไปนั้น ไม่มีอยู่จริง หรือ อาจจะใส่ E-mail นั้นผิดไปให้ทำการตรวจสอบ E-mail ที่ส่งออก

หากตรวจสอบแล้วถูกต้องอาจจะติดปัญหาในส่วนของ E-mail ปลายทาง

ให้ทำการตรวจสอบผ่าน verify-E-mail

https://verify-email.org/

ให้ทำการใส่ E-mail ลงไปแล้วกด verify เพื่อตรวจสอบปัญหา เช่น E-mail ที่ verify ไปนั้นคือ testnetdesign@netdesignhost.com

ทำการตรวจสอบแล้วขึ้น testnetdesign@netdesignhost.com is BAD แสดงว่ามีปัญหากับเมลปลายทาง ให้ผู้ใช้แจ้งปลายทางให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นครับ


Was this helpful?