ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

เปลี่ยนชื่อเว็บบน Plesk

16 views November 19, 2019 January 22, 2020 admin 0

เปลี่ยนชื่อเว็บบน Plesk

*** ในการเปลี่ยนชื่อเว็บ หากเว็บที่ผู้ใช้เขียนมีการ Fix Path กับชื่อโดเมน ไว้ ในการเปลี่ยนชื่อนี้ จะไม่ได้ถูกแก้ไขในตัว code จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเรียกเข้าใช้งานในระบบ Plesk เท่านั้น ในส่วนของ code ผู้ใช้ต้องเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติม ***

1.login เข้าระบบ plesk

2.กดเข้าที่ Hosting Settings

3.เปลี่ยนชื่อที่ต้องการที่ Domain name *

หลังจากนั้นกด OK ทางด้านล่างสุดได้เลย

Was this helpful?