เปิด Spam Filters Web hosting ( Cpanel zcom )

52 views March 29, 2019 June 27, 2019 admin 0

เปิด Spam Filters Web hosting ( Cpanel zcom )

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้าที่เมนู web hosting และ เข้าไปที่ name tag ที่เป็นชื่อ host ของท่าน

3.หลังจากที่กดไปที่ name tag แล้ว ให้ กดเข้าไปที่ cpanel

4.มาที่หัวข้อ EMAIL เลือกกด Spam Filters

5.กดเป็น enable ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งาน ครับ

หลังจากกดเป็น enable

Was this helpful?