เพิ่มสินค้า V2

125 views June 12, 2018 June 12, 2018 praew 0

เพิ่มสินค้าแยกตามขั้นตอนดังนี้

 จัดการเพิ่มชื่อ รหัส รายละเอียดสินค้า และ SEO

 จัดการสี ขนาดสินค้า

 จัดการราคาสินค้า

 จัดการรูปสินค้า

 บรรจุภัณฑ์

 SKU

 

 


 

จัดการเพิ่มชื่อ รหัส รายละเอียดสินค้าสินค้า และ SEO

 

 

1.หมวดหมู่สินค้า : เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการเพิ่มสินค้าลงไป ส่วนนี้จะไม่บังคับให้เลือกใช้งาน  โดยสินค้าจะแสดงโดยไม่มีหมวดหมู่สินค้าก็ได้  แสดงในส่วนของสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์

2.รหัสสินค้า : ไม่บังคับกรอกข้อมูล

3.*ชื่อสินค้า : บังคับกรอกข้อมูลตามภาษาที่เลือกใช้งาน

– กรณีกรอกชื่อสินค้าในภาษาหลัก และภาษาอื่นไม่ได้กรอกชื่อสินค้าไว้ ข้อมูลจะถูกดึงไปแสดงจากภาษาหลักออโต้

– กรณีกรอกชื่อสินค้าตามภาษาที่เลือกใช้งาน  จะแสดงตามข้อมูลที่กรอก

4.คำอธิบาย : ไม่บังคับกรอกข้อมูล  โดยสามารถกรอกคำอธิบายกรอกได้ประมาณ 150-170 ตัวอักษร

5.รายละเอียดสินค้า : ไม่บังคับกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลลงใน editor ภาพ ข้อความและคลิป เป็นต้น

6.Tag: ไม่บังคับกรอกข้อมูล

กรณีกรอกข้อมูล จะกรอกคำซ้ำไม่ได้

– หากมีการกรอกคำซ้ำ ระบบไม่บันทึกให้ออโต้ แสดงให้กรอกคำใหม่

7.SEO

*Meta title: บังคับกรอกข้อมูล ส่วนสำคัญมีผลต่อ seo

ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์

Meta Description: ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่

Meta Keyword: คำค้นที่ใช้ระบุสำหรับการค้นหาผ่าน Search Engine โดยคำค้นที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)(comma)  ***ใส่คำที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นะครับ เช่น สินค้า, ชื่อเว็บไซต์ 

 


 

จัดการสีและขนาดสินค้า

– สีสินค้า ไม่บังคับกรอกข้อมูล

 • เพิ่ม-ลบข้อมูลได้
 • ไม่สามารถเพิ่มสีซ้ำได้ กรณีเลือกสีซ้ำ ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ แจ้งเตือนให้เลือกใหม่

 

 

– ขนาดสินค้า  ไม่บังคับกรอกข้อมูล

 • เลือกขนาดซ้ำไม่ได้
 • ระบบแสดงข้อมูลขนาดที่ถูกใช้งานก่อนหน้า
 • เพิ่มขนาดใหม่ได้เอง กรณียังไม่บันทึกเสร็จสิ้น ขนาดที่เพิ่มใหม่ จะยังไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล
 • เพิ่ม-ลบข้อมูลได้

 


 

จัดการราคาสินค้า

*เรียนรู้ข้อมูลที่ควรระบุสำหรับจัดการราคาสินค้า

 

 • ตัวเลือกราคา :  ค่าเริ่มต้น  ใช้ราคาเดียวกันทั้งหมด, ราคาแยกตามสี, ราคาแยกตามขนาด, ราคาแยกตามสีและขนาด
 • สกุลเงิน
 • ราคา : ราคาทั่วไป
 • ส่วนลดราคาทั่วไป แบบ% และบาท *แสดงข้อมูล ราคา  ,ส่วนลด ,ราคาขาย  ราคาแสดงหน้าเว็บ ราคาขาย
 • ราคา (สมาชิก)
 • ส่วนลดราคาสมาชิก แบบ% และบาท *แสดงข้อมูล ราคา ,ส่วนลด ,ราคาขาย ราคาแสดงหน้าเว็บ ราคาขาย
 • ป้ายสถานะ : new ,sale,hot,cool,out of stock,best seller,pre-order  *ไม่บังคับเลือก
 • ใส่ข้อความแทนราคา : กรณีไม่ต้องการแสดงราคา หากใช้งานข้อความแทนราคา สินค้าชิ้นนี้จะไม่สามารถสั่งซื้อได้

 

หมายเหตุ : หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกราคา  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่

*ตัวเลือกราคา : ค่าเริ่มต้น  ใช้ราคาเดียวกันทั้งหมด

เซ็ทราคาเดียวกันทั้งหมด เมื่อคลิกเลือกสั่งซื้อหน้าเว็บ จะแสดงราคาเดียวกันทุกสีและทุกขนาด

 • กรณีใช้งานส่วนลด จะแสดงส่วนลดเดียวกันทุกสีทุกขนาดในฟั่งชั่นนี้
 • กรณีเปิดใช้งาน 2 สกุลเงิน กรอกข้อมูลอีกสกุลให้ครบถ้วน ระบบไม่ได้แปลงค่าเงินให้ *ไม่บังคับเลือกข้อมูล
 • กรณีเปิดใช้งาน ราคาสมาชิก ราคาดังกล่าวสิทธิ์จะได้เฉพาะสมาชิกที่ล็อคอินสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น *ไม่บังคับเลือกข้อมูล
 • ป้ายสถานะสินค้า ไม่บังคับเลือกข้อมูล เลือกให้ใช้งานดังนี้ new ,sale,hot,cool,out of stock,beat seller,pre-order

 

*ตัวเลือกราคา : ราคาแยกตามสี

กรอกราคาแยกตามสีได้  แต่ละสีกรอกราคาต่างกัน

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 5 สี ต้องกรอกราคา 5 ครั้งตามจำนวนสีที่เลือกใช้งาน
 • ราคาของแต่ละสีซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

 

 

*ตัวเลือกราคา : ราคาแยกตามขนาด

กรอกราคาแยกตามสีได้  แต่ละสีกรอกราคาต่างกัน

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 5 ขนาด ต้องกรอกราคา 5 ครั้งตามจำนวนขนาดที่เลือกใช้งาน
 • ราคาของแต่ละขนาดซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

 

 

*ตัวเลือกราคา : ราคาแยกสีและตามขนาด

จำนวนข้อมูลราคาที่ต้องกรอกเพื่อใช้งาน จะเพิ่มตามสีและขนาดที่เลือกใช้

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 2 ขนาด มี 3 สี ต้องกรอกราคา 6 ครั้ง เป็นต้น
 • ราคาของแต่ละรายการซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

 


 

จัดการรูปสินค้า

หมายเหตุ : หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรูปสินค้า  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่

 • ตัวเลือกรูปสินค้า : ค่าเริ่มต้น  ใช้รูปสินค้าเดียวกันทั้งหมด, รูปสินค้าแยกตามสี, รูปสินค้าแยกตามขนาด, รูปสินค้าแยกตามสีและขนาด  อ้างอิงตามหลักการใช้งาน ราคาสินค้า
 • อัพโหลดภาพสินค้าไม่จำกัด
 • ขนาดภาพสินค้าแนะนำ 800*600 px

 


 

บรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรูปสินค้า  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่

 • ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ : ค่าเริ่มต้น  ใช้บรรจุภัณฑ์  เดียวกันทั้งหมด, บรรจุภัณฑ์แยกตามสี, บรรจุภัณฑ์แยกตามขนาด, บรรจุภัณฑ์แยกตามสีและขนาด  อ้างอิงตามหลักการใช้งาน ราคาสินค้า
 • น้ำหนัก หน่วย : กรัม, กิโลกรัม, ปอนด์
 • ขนาด กว้าง*ยาว*สูง หน่วย : มิลลิเมตร, เซนติเมตร, นิ้ว, เมตร, ฟุต
 • ส่วนนี้ยังไม่แสดงในหน้าเว็บ


 

SKU

SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยที่จำแนกประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบสินค้า เป็นการช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น สี ขนาด หรือลวดลาย

Ref. ข้อมูล  http://www.logisticafe.com/2009/08/sku-stock-keeping-unit/

 

ตัวอย่างเช่น

สินค้ากางเกงยีนส์รหัส 001 size M  สี blue

001-M-blue

 

 • รหัส SKU ตั้งรหัสตามตัวอย่างข้างต้น หรือตามลูกค้าต้องการ
 • รหัสบาร์โค้ด
 • จำนวนสินค้า * เชื่อมการใช้งานกับระบบคลังสินค้า *
 • ส่วนนี้ทั้งหมดยังไม่แสดงในหน้าเว็บ

 

 

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

Was this helpful?