ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

แก้ไข path เรียกใช้งาน website ( Plesk )

29 views November 19, 2019 admin 0

แก้ไข path เรียกใช้งาน website ( Plesk )

1.login  เข้าหน้า plesk

2.กดที่เมนู Hosting Settings

3.กำหนด Path ได้ที่ Document root *

หลังจากกำหนด Path กด OK ทางด้านล่างสุดได้เลย ครับ

Was this helpful?