วิธีการ add ค่า Cname

4 views มกราคม 24, 2019 มกราคม 24, 2019 admin 0

วิธีการ add ค่า Cname

1.login เข้าหน้า z.com

2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

5.เลือกเป็น Cname

6.ช่อง name ใส่ www หรือ sub domain ที่ต้องการใช้งานได้ ครับผม

ในส่วนของ value ให้ใส่ชื่อโดเมนลงไปครับ เช่นโดเมนชื่อ netdesignhost.com ให้ใส่ชื่อโดเมน netdesignhost.com ลงไปครับ

หลังจากใส่ครบแล้วกด save เพื่อบันทึกข้อมูล ครับ

 

Was this helpful?