วิธีเพิ่ม IP เข้า PH และ Cloud ที่ใช้งาน ( Centos )

288 views June 25, 2019 July 24, 2019 admin 0

วิธีเพิ่ม IP เข้า PH และ Cloud ที่ใช้งาน ( Centos )

**ในการเพิ่ม IP เข้า PH และ cloud ที่ใช้งานท่านต้องทำการ order additional IP address List ให้เรียบร้อยก่อน

และ status ต้องขึ้นเป็น running พร้อมใช้งาน แล้ว เรียบร้อย **

รูปภาพ


เริ่มต้นการ add IP

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้ามาที่ private host หรือ Cloud ที่ต้องการ add IP เข้าไปใช้งาน

กดเข้าไปใน name tag ที่ชื่อเครื่องที่ต้องการใช้งานเพื่อทำการ shutdown เครื่องก่อนเพื่อจะทำการ add ip เข้าไปในเครื่อง

หลังจากทำการ shutdown แล้ว ทำตามทางด้านล่างได้เลย ครับ

จากนั้นทำการกดที่ Network ทางด้านซ้ายมือ


3.จากนั้นจะพบเลข ip ที่ซื้อมา ให้กดเข้าไปที่เลข ip ก่อนเพื่อ add ip นั้นเข้ากับชื่อเครื่องที่ต้องการใช้งาน


จากที่กดเข้ามาแล้วให้กดที่ setting ทางด้านล่างตามรูป


หลังจากกดแล้วจะมีช่อง ให้กดเลือกชื่อเครื่อง ที่ต้องการ add ip เข้าไปตรงหัวข้อ attach Destination VPS

ทำตามรูปได้เลย4.จากที่กด Save แล้วให้เรากลับไปยังที่เครื่องอีกครั้งเพื่อทำการ start เครื่องขึ้นมา

เพื่อทำการ ใช้คำสั่ง add ip เข้าไปยังเครื่อง server อีกที ครับ

5.หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วให้ทำการ SSH เข้าไปยัง server ครับ

หลังจากเข้ามาใน server แล้วให้พิมคำสั่งดังนี้

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
จากนั้นให้ใส่
DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
HWADDR=[ใส่ MAC ADDRESS] *** วิธีตรวจสอบ
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=[Additional IP ที่ซื้อมา] *** วิธีตรวจสอบ
NETMASK=[Additional IP Subnet Mask]*** วิธีตรวจสอบ

หลังจากใส่แล่ว :wp! เพื่อบันทึกได้เลยครับ

พิมพ์คำสั่ง

vi /etc/iproute2/rt_tables

จากนั้นกด i และพิมพ์

201     gate1

ตามรูป

หลังจากใส่แล่ว :wp! เพื่อบันทึกได้เลยครับ

พิมพ์คำสั่ง

vi /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1

จากนั้นกด i และพิมพ์

from [Additional IP ที่ซื้อมา] table gate1

หลังจากใส่แล่ว :wp! เพื่อบันทึกได้เลยครับ

พิมพ์คำสั่ง

vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1

จากนั้นกด i และพิมพ์

default via [Additional IP Gateway] table gate1

หลังจากใส่แล่ว :wp! เพื่อบันทึกได้เลยครับ

พิมพ์คำสั่ง

service network restart

จากนั่นทดสอบโดยการ ping ip ได้เลย ครับ

Was this helpful?