ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธี add Port บน Firewall Rules Plesk

11 views April 19, 2021 April 19, 2021 admin 0

วิธี add Port บน Firewall Rules Plesk

  1. Login เข้าไปยังระบบ Plesk
  2. กดเข้าไปยังเมนู Tools & Settings
  3. กดเข้าไปยัง เมนู Firewall
  4. กดเข้าไปยัง Firewall Rules เพื่อทำการ add Port
  5. กดที่ Add Firewall Rules
  6. กำหนด ค่า port ที่ต้องการได้เลยครับ
    ตัวอย่าง
  7. หลังจากกำหนดแล้ว กด OK ได้เลย ครับ

Was this helpful?