วิธีการ add SRV

14 views ธันวาคม 14, 2018 ธันวาคม 14, 2018 admin 0

วิธีการ add SRV

1.login เข้าหน้า z.com

2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

5.หลังจากนั้น จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือกเป็น SRV

หลังจากเลือกแล้ว

ช่องแรก ถัดจาก SRV เป็นค่า Neme ใส่ Service.Protocal

ช่องถัดมาเป็น TTL

ช่องถัดมาคือ Destination

ถัดจากนั้น สามารถใส่ถาม ข้อมูลที่ได้มาได้เลยครับ เช่น Priority / Weight / Port

หลังจากใส่แล้ว กด save ครับ และรอผล 1- 2 ชม แล้วตรวจสอบอีกครั้ง

Was this helpful?