วิธีการ Add TXT

518 views พฤษภาคม 21, 2018 พฤศจิกายน 8, 2018 admin 0

วิธีการ Add TXT ในระบบ z.com

1.login เข้าหน้า z.com

2.ไปที่ Menu DNS กด + Domain เพื่อใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ Add DNS

3.เลือกโดเมนที่ต้องโดยการกดลูกศรตามภาพและกด edit ที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข DNS

4.กดที่รูป + 1 ครั้ง

หลังจากนั้น จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือกเป็น TXT

หลังจากนั้น ช่อง Value ให้ใส่ค่า TXT ที่ได้มาจาก host ปลายทาง ครับ หลังจากใส่แล้วกด save เพื่อบันทึก ครับ

หากมีTXT 2ค่าให้ ทำตามขั้นตอน 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้งได้เลย ครับ

 

Was this helpful?