แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Add Disk Private Hosting

134 views February 18, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Add Disk Private Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Private Hosting” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเพิ่มดิสก์

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกปุ่มสีแดง “Shutdown” และไปที่ “Server Setup” คลิกที่ไอคอนไขควงตำแหน่ง Additional Storage เพื่อเลือกพื้นที่ดิสก์เสริม

 

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกพื้นที่ดิสก์เสริมที่ต้องการ 200GB / 500GB แล้วคลิกปุ่มสีแดง “Yes

 

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

หมายเหตุ : การเพิ่มดิสก์เสริมต้อง Shutdown Server ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบเพิ่มดิสก์ให้เรียบร้อย จึงจะ Start Server เพื่อกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และดิสก์จะแยกลูก ดิสก์หลัก 50GB ดิสก์เสริม 200GB/500GB

 

 

Was this helpful?