แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Add Disk Cloud VPS

106 views May 23, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Add Disk Cloud VPS

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Cloud” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเพิ่มดิสก์เสริม

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกปุ่มสีแดง “Shutdown” และไปที่ “VPS Setup” ตรงหัวข้อ “Additional Disk” คลิกที่ไอคอนไขควงเพื่อเพิ่มดิสก์เสริม

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือก Add New Disk > เลือกดิสก์เสริมที่ต้องการ 200GB/500GB และคลิกปุ่มสีแดง “Save”

 

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกปุ่มสีแดง “Yes”

 

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะดำเนินการเพิ่มดิสก์ให้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมง หากระบบเพิ่มดิสก์เรียบร้อย จะปรากฎชื่อดิสก์เสริมและปุ่มสีแดง “Start” สามารถคลิกปุ่มดังกล่าวเพื่อให้ Server กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ : ดิสก์จะแยกลูก ดิสก์หลัก 50GB ดิสก์เสริม 200GB/500GB ตามที่เลือกเปิดใช้งาน

 

 

Was this helpful?