แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้งานแจ้งเตือนอีเมล์เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

8 views May 20, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้งานแจ้งเตือนอีเมล์เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปคนขวามือบนสุดและเลือก “Account Settings”

 

ขั้นตอนที่ 2 : หัวข้อ “Login Notification Email” ให้ปรับจาก OFF เป็น ON ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งทุกครั้งเมื่อมีการเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

 

 

Was this helpful?