ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธี allow port Centos7 ( Private Hosting)

6 views November 2, 2021 November 2, 2021 admin 0

วิธี allow port Centos7 ( Private Hosting)

 1. SSH เข้าระบบ Server
 2. ใส่คำสั่ง และ ตามด้วย Port ที่ต้องการ enable
  –add-port=”portที่จะใช้งาน” ตัวอย่าง

       sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
       sudo firewall-cmd --reload

 

Was this helpful?