แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Auto Backup Private Hosting

44 views March 8, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Auto Backup Private Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Private Hosting” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเปิดใช้ Auto Backup

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ “Server Setup” และคลิกที่ “Enable” 

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกปุ่มสีแดง “Yes” เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “Set”

หมายเหตุ : การเปิดใช้งาน Auto Backup ระบบใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1-2 ชั่วโมง

 

 

Was this helpful?