แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Auto Backup Cloud VPS

20 views May 23, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการเสริม Auto Backup Cloud VPS

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วคลิกที่เมนูด้านบน “Cloud” ตรง Name Tag คลิก Server ที่ต้องการเปิดใช้งาน Auto Backup

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ “VPS Setup” ตรงหัวข้อ “Auto-Backup” ปรับจาก Disable เป็น Enable

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกปุ่มสีแดง “Yes”

 

ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะดำเนินการเปิดใช้งาน Auto Backup ให้ทันทีภายใน 1-2 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะ Auto Backup โดยสุ่มวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้งและเก็บข้อมูลย้อนหลังถึง 3 สัปดาห์ สามารถคลิกที่เมนูด้านซ้าย “Image” > Image Select เลือก Auto-Backup ระบบจะแสดงข้อมูลด้านล่างตามภาพ

 

Was this helpful?