แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการเปิดต่ออายุบริการอัตโนมัติ Z.com

15 views May 20, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการเปิดต่ออายุบริการอัตโนมัติ Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกบริการที่ต้องการเปิดต่ออายุอัตโนมัติที่เมนูด้านบน ยกตัวอย่างบริการ “Domain”

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการเปิดต่ออายุบริการอัตโนมัติ

 

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ “Domain & Contract Information” เพื่อให้รายการคลี่ออกมา และไปที่หัวข้อ “Automatic renewal” ปรับจาก OFF เป็น ON ระบบจะเปิดใช้งานต่ออายุโดเมนอัตโนมัติ ซึ่งจะดำเนินการก่อนบริการหมดอายุ 5 วัน

 

Was this helpful?