วิธีการ Download Auto Backup ข้อมูลเว็บไซต์ใน Web Hosting (cPanel)

650 views May 8, 2018 December 20, 2019 admin 0

วิธีการ Download Auto Backup ข้อมูลเว็บไซต์ในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.Login เข้าหน้า z.com

2.เข้าไปที่เมนู web hosting > เลือกชื่อ name tag ที่ใช้งาน และ กดเข้าไปที่ name tag นั้น

3.กดที่ cpanel ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม สีแดง และมีตัวหนังสือขียนว่า cpanel เพื่อกดเข้าหน้า cpanel

4.เลือกเมนู FILES และไปที่ Backup

5.ไปที่เมนู account Backups ครับ

เลือกวันที่ต้องการ backup และกด download เพื่อ download backup ครับ

6.หลังจากที่ download ไฟล์ เรียบร้อยแล้ว

ให้ไปที่ restore a home directory backup เลือกไฟล์ backup ที่ download มา ครับ หลังจากนั้นกดที่ upload ครับ

7.จากที่ restore เรียบร้อยจะขึ้น ตามรูป นี้ ครับ

7.1 ให้กลับมาที่หน้า cpanel ครับ แล้วไปที่ไฟล์ file manager ครับ

จะพบว่ามีไฟล์ ที่ชื่อ cp ตามด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นมาครับ

ให้กดเข้าใน cp ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ครับ

เลือก homedir > public_html > ชื่อโดเมนของท่าน ให้ท่าน กด select all ครับ เพื่อเลือกไฟล์ ทั้งหมด

แล้วกด ที่ move เพื่อย้ายไฟล์ ไปยังไฟล์เว็บหลังของ ท่านที่ใช้งานครับ

หากกดที่ move แล้ว จะขึ้น popup ขึ้นมา ครับ ตรง

Enter the file path that you want to move this file to: ให้ลบทั้งหมดออกก่อน ครับ

หลังจากนั้นให้ใส่ path เว็บหลังของท่านลงไปเช่น /public_html/yourdomain.com

หลังจากนั้นกด move file(s) ครับเพื่อทำการ move ไฟล์ที่ทำ select all ไว้ไปตาม path ที่เราต้องการทั้งหมด ครับ

กรณีหากมี mysql

7.2 ตัว mysql ให้ท่านไปที่ ไฟล์ ที่ชื่อ cp ตามด้วยตัวเลขนั้น ๆ อีกครั้ง

แต่ให้มาที่ folder mysql ครับ

จะพบว่า ตัว mysql นั้นได้มีการ export ลงมาไว้ให้ครับ ท่านสามารถ download ลงมาในเครื่อง แล้ว ทำการ import เข้าไปใหม่อีกครั้งได้เลยครับ

ในส่วนตัวเดิม รบกวน drop ออก ก่อน นะครับ แล้วข้อยทำการ import mysql ขึ้นไปใหม่ ครับ

 

 

 

Was this helpful?