วิธี Backup Word Press ใน Word Press Manager SEO Hosting Zcom

11 views July 6, 2021 August 16, 2021 admin 0

วิธี Backup Word Press ใน Word Press Manager SEO Hosting Zcom

  1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
  2. กดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน
  3. กดที่ Login To cPanel
  4. กดที่ WordPress Manager
  5. กดเข้าที่ Manage
  6. กดที่ Backup ทางซ้ายมือ และ กด Backup Now เพื่อให้ระบบทำการ Backup

Was this helpful?