ตรวจสอบการใช้งาน แบนด์วิดท์ (bandwidth) ของเว็บไซต์​ (cPanel)

48 views May 8, 2018 June 26, 2019 admin 0

ตรวจสอบการใช้งานแบนด์วิดท์(bandwidth) ของเว็บไซต์​ (cPanel) ใน z.com มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.ไปที่ Menu Metircs แล้วเลือก Bandwidth

2.จะมีกราฟแสดงตามภาพ

Was this helpful?