วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

223 views October 21, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีการตรวจสอบ Order ใน Billing

การเข้า Billing นั้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบ Usage details หรือ invoice ในกรณีหากต่ออายุ ต้องการ invoice สามารถกด download invoice ออกมาได้ในการ download invoice นั้น ต้องเลือกเป็นวิธีการ โอนเงิน ถึงจะมีระบบ invoice ให้ download ครับ

การเข้าตรวจสอบได้ดังนี้

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดที่รูปคนทางด้านขวามือบน และ กดที่ billing information

หลังจากนั้นระบบ จะมี history billing ขึ้นมาครับ จะเป็นข้อมูลในการต่ออายุบริการ และ ใช้บริการครับ

หากมี invoice ระบบ จะขึ้นโชร์เป็นไฟล์ pdf สามารถกด เพื่อ download ลงมาได้ ครับ

**ส่วนที่เป็น payment status จะแสดงข้อมูลการชำระเงิน ครับ หากมีการชำระเงินแล้วระบบ จะขึ้น payment confirmed ครับ

กรณี รอชำระเงิน ระบบจะขึ้น Billing ครับผม **

ตัวอย่าง

 

 

Was this helpful?