วิธีการ blockmail ใน smartermail 16.x

95 views กรกฎาคม 23, 2018 มิถุนายน 27, 2019 admin 0

วิธีการ blockmail ใน smartermail 16.x

1.login เข้าระบบ smartermail 16.x

2.กดที่รูป ฟันเฟือง หรือ setting ครับ

3.กดที่ Content Filtering และ new เพื่อสร้างครับ

ช่อง name สามารถตั้งชื่อได้เลยครับ

กด +new Condition เพื่อตั้ง blockmail ครับ

เลือก From address = ตั้ง block โดยใช้ E-mail

ช่อง From specific addresses (one per line) ใส่ E-mail ที่ต้องการ block ครับ

หลังจากใส่แล้วให้กด save ครับ

มาที่ actions ครับ ให้กด + New Action ครับ

เลือก delete message ครับ

หลังจากกดเลือกแล้ว กด save ครับ

และทำการ save อีกครั้งครับ

หลังจากนั้นตรวจสอบ mail ฉบับถัดไปได้เลย ครับ

 

Was this helpful?