การสั่งซื้อ E-mail Hosting

45 views ตุลาคม 12, 2018 มิถุนายน 26, 2019 admin 0

การสั่งซื้อ E-mail hosting

1.เข้า link : https://hosting.z.com/th/email-hosting/ ตรวจสอบ หรือ ดู Plan ที่ต้องการใช้งาน

หลังจากนั้นกดที่ สั่งซื้อบริการครับ

2.เลือกประเภทโดเมน ครับ

จดโดเมนใหม่ (โดเมนส่วนตัว) ในกรณี ยังไม่มีชื่อโดเมน ครับ ให้ใส่ชื่อโดเมน ในช่องของ โดเมนเนม : โดยไม่ต้องใส่ www. ด้านหน้าครับ ตามภาพ

หากใส่ชื่อโดเมนแล้ว กดที่ตรวจสอบ หากโดเมนว่าง จะขึ้นเป็นสีเขียว ทางด้านใต้ชื่อโดเมน คำว่า สามารถใช้งานได้ และ จะมีโดเมนขึ้นในรายการสั่งซื้อของคุณ ครับ

มีโดเมนอยู่แล้ว ในกรณีท่านมีชื่อโดเมนที่จดไว้อยู่แล้ว สามารถใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวนั้นมาใช้งานได้

ให้ใส่ชื่อโดเมน ในช่องของ โดเมนเนม : โดยไม่ต้องใส่ www. ด้านหน้าครับ ตามภาพ

หากใส่ชื่อโดเมนแล้ว กดที่ตรวจสอบ จะขึ้นเป็นสีเขียว ทางด้านใต้ชื่อโดเมน คำว่า สามารถใช้งานได้ และ จะมีโดเมนขึ้นในรายการสั่งซื้อของคุณ ครับ

ใช้ซับโดเมน ( netdesignhost.com ) ในกรณีนี้ ไม่ต้องการเจาะจงใช้งานชื่อโดเมนใด ๆ สามารถเลือกใช้งานเป็น ซับโดเมน ก่อนได้

ตัว ซับโดเมน จะไม่มีข้อมูลให้กรอก ครับ สามารถทำการ order ได้ ปกติ เลย ครับ ตัวระบบ จะมีให้กรอก อีกครั้งตอนที่ setting E-mail hosting ครับ

หลังจากเลือกที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กด ถัดไป หรือ  Next  ทางด้านล่างสุด ครับ

4.จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีเช่นกันนะครับ

กรณีที่ 1  สร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้ใหม่ สำหรับ ท่านที่ยังไม่มีบัญชี หรือ ต้องการสร้างบัญชีใหม่ สามารถ กรอกข้อมูลตามระบบ ได้เลยนะครับ

กรณีที่ 2 เข้าสู่ระบบ สำหรับ ท่านที่มีข้อมูลการสั่งซื้อ อยู่แล้ว สามารถ login โดยใช้ user pass เดิม เพื่อ login ได้เลยครับ

หลังจากนั้น จะเข้าไปสู่ step ที่ 3 คือ การชำระเงิน ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ตามที่ต้องการได้เลย นะครับ

Was this helpful?