วิธีการ เปิด/ปิด Cache Function ( WP Hosting )

4 views March 9, 2021 December 20, 2021 admin 0

วิธีการ เปิด/ปิด Cache Function ( WH )

1.login เข้า z.com

2.เข้าไปยัง เมนู WordPress

3.กดเข้าไปยัง name tag และกดเข้าไปยัง name tag ของ URL ที่ใช้งาน

4.มาที่หัวข้อ Cache Function สามารถกด เปิด/ปิด ได้ตามความต้องการ

Was this helpful?