เปลี่ยน part การเรียกใช้งาน web subdomain // Document Root ( web hosting cpanel )

10 views สิงหาคม 25, 2018 ธันวาคม 5, 2018 admin 0

เปลี่ยน part การเรียกใช้งาน web subdomain // Document Root ( web hosting cpanel )

1.login เข้าระบบ z.com

2.กดที่ web hosting และ กดที่ ชื่อตรง name tag

3.กดที่ cpanel

4.กดที่ Subdomain

5.กดที่รูปดินสอ ตรง Document Root

กรณีมีหลาย subdomain สามารถกดที่ subdomain ๆ ที่ต้องการได้แก้ไขได้ ครับ

6.กดหนด directory ได้เลย นะครับ เช่น หากต้องการให้เข้าใน Folder ที่สร้างไว้ใน publice_html ชื่อ aaa
กำหนดโดยพิมด้านหลัง public_html/ ได้เลย ครับ ตัวอย่าง public_html/aaa ครับ

Was this helpful?